Forside

Vi har på grund af corona-pandemien ikke haft mulighed for at overholde vore vedtægter. Vi skulle have holdt generalforsamling i foreningen inden udgangen af første kvartal af 2021. Det lod sig desværre ikke gøre.

Vi var ikke aktive ret mange måneder i 2020, og der bliver heller ikke aktiviteter i ret mange måneder i 2021.

Bestyrelsen foreslår derfor, at vi slår de to år sammen til ét, således
 • at medlemsskaber, som er tegnede i 2020, også gælder i 2021.
 • at der laves ét regnskab, som dækker begge år.
 • at vi først holder generalforsamling i første kvartal i 2022.


Vi har en pæn beholdning af øl. Der står en ”bedst før-dato.” Den er selvfølgeligt overskreden, når vi mødes næste gang. Vi har undersøgt det, og den almindelige opfattelse er, at det behøver man ikke tage så alvorligt. De kan muligvis have ændret smag – måske endda til det bedre; men den vil ikke være farlig at drikke.

Vi ved, at andre foreninger har valgt at fordele disse gamle øl til foreningens frivillige. Vi har mulighed for at opbevare øllene i en mørk kælder, så vi har de bedste forventninger til, at de ikke har taget skade. Vi har derfor valgt at mærke kapslen på de gamle øl med en rød tush-pen, og vi vil så sælge dem til nedsat pris.

Der vil selvfølgeligt også være mulighed for at købe øl, hvor ”bedst før-datoen” ikke er overskredet,

Vi glæder os til vi kan ses igen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.


Rygning Vi har fået en henvendelse fra Klostergadecentret om at rygning er forbudt alle steder i bygningen. Overtrædelse af dette forbud kan indebære, at foreningen ikke længere kan leje lokalet.

Vi kan derfor blive nødt til at ekskludere medlemmer, som ikke overholder det.
Sådan foregår en typisk danseaften i Seniorcaféen den første lørdag i måneden i Klostergade 37 - blå sal:
 • Kl. 15:00 De frivillige møder op og udfører det arbejde, der får festen til at fungere.
 • Kl. 17:00 Dørene åbnes for de gæster, der ønsker at spise. Gæsterne myldrer ind, for at finde den plads, hvor de gerne vil sidde. De køber en øl eller et glas (flaske) vin, og der er almindeligt socialt samvær. Det er nemmere at tale sammen, før musikken spiller.
 • Kl. 18:00 Vi spiser sammen, og det sociale samvær fortsætter.
 • Kl. 19:00 Der spilles op til dans. En ny musiker fortalte, at han var positivt overrasket. Han var vant til, at der skulle spilles 3-4 sæt, før folk kom på gulvet. Her oplevede han, at da han have spillet 3-4 takter, så var gulvet fuldt - og det var det resten af aftenen.
 • Kl. 21:00 (ca.) er der kaffepause - med småkager. Da er der igen mulighed for at tale sammen - og vi afholder vort "store" lotteri. Det er faktisk også ret populært. Man skal huske at købe lodder ved indgangen.
 • Kl. 21:30 (ca.) Dansen fortsætter.
 • Kl. 23:00 (ca.) slutter vi - og de frivillige går i gang med oprydning. De frivillige har undervejs vasket op, ryddet borde - og ellers gjort, hvad det er muligt at gøre på forhånd.
 • Kl. 24:00 - bedste fald, så slukker og lukker vi i Klostergade 37. Så har de frivillige haft en arbejdsdag på 9 timer, og de har det godt med det, fordi de ved, at alle deltagerne værdsætter det, og det er en dejlig fornemmelse, at få sådanne ting til at ske.