Forside

Vi havde 2. februar 2019 generalforsamling i foreningen. Referatet er lagt på hjemmesiden.

Bestyrelsen har siden konstitueret sig, og der er ikke sket de store ændringer.

Alice er blevet kasserer; men der vil være et nært samarbejde med den afgåede kasserer - Aage. Denne ændring er sket efter Aages ønske, idet han har involveret sig i mere end han bryder sig om, og han ville derfor gerne aflastes.
Vor sommerfest den 1. juni forløb på alle måder tilfredsstillende.

Det skal siges, at tilslutningen ikke var overvældende. Det kunne måske skyldes, at der har været mange, som holdt en ferie i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag. Vi fik også en del afbud fra allerede tilmeldte - på grund af sygdom.

De, som deltog, havde så glæden af, at der var bedre plads på dansegulvet og derved kunne have mere glæde af Thorlei Ravnsbæks dansemusik. Han leverer jo altid et godt bal.

Der var så rigeligt med deltagere, at de sagtens kunne fylde dansegulvet.

Nu holder vi "ferie" en måned, så næste bal bliver først den 3. august, hvor Jørgen Sølvsten vil spille. Han er også meget populær.

Det er den måned, hvor vi tidligere holdt "grillfest." Derfor har vi bestilt en noget bedre menu, som jo selvfølgeligt også vil koste lidt mere. Det skal man også unde sig selv en gang imellem.