Fester i 2023

1. april kl. 17:30-22:30 Forårsfest Ole Vendelbo Hjemmeside Skovvangsvej 127
6. maj kl. 17:30-22:30 60'er fest Kristian Danielsen Hjemmeside Skovvangsvej 127
3. juni kl. 17:30-22:30 Sommerfest Kristian Danielsen Hjemmeside Skovvangsvej 127
1. juli Sommerferie
5. august kl. 17:30-22:30 Høstfest Skovvangsvej 127
2. september kl. 17:30-22:30 Festugefest Skovvangsvej 127
7. oktober kl. 17:30-22:30 Efterårsfest Skovvangsvej 127
4. november kl. 17:30-22:30 Fødselsdagsfest Skovvangsvej 127
2. december kl. 17:30-22:30 Julefest Skovvangsvej 127